Chợ Hài Mỹ

Công trình: Chợ Hài Mỹ

Chủ đầu tư: DNTN Ngọc Phát

Địa điểm: Bình Chuẩn – Thuận An - Bình Dương

Nội dung thi công: Lắp đặt khung sắt, Aluminium, chữ nổi.