CÁP TREO KDL TÀ CÚ

CÁP TREO KHU DU LỊCH TÀ CÚ

Thôn Nam Thành, Thị trấnThuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Thời gian thi công: tháng 1 năm 2015

Nội dung thi công: thay thế tấmPolycarbonat + dán decal cabin Cáp treo

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NÚI TÀ CÚ