Ngân hàng Agribank - Tỉnh Long An

NGÂN HÀNG NN & PTNT VIỆT NAM  - TỈNH LONG AN

Thời gian thi công: 2007 – 2008

Nội dung thi công: Lắp đặt Aluminium, chữ nổi mica, đèn neonsign, đèn cao áp.

Chủ đầu tư: NH NN & PTNT Việt Nam Tỉnh Long An