Khu công nghiệp Long Hậu - Long An

KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU – LONG AN

Thời gian thi công: Năm 2011

Nội dung thi công: Lắp đặt Aluminium, Nhà tiền chế sắt.

Nhà thầu chính: CÔNG TY CỔ PHẦN U&I