Nidec Việt Nam

CÔNG TRÌNH NIDEC SERVO & NIDEC SEIMITSU

Địa chỉ: Khu công nghệ cao – quận 9

Thời gian thi công: 2008 - Hạng mục: Lắp đặt Aluminium

Thời gian thi công: 2012 – 2013 - Hạng mục:  Lắp đặt Aluminium, lam sắt.

Nhà thầu chính: CÔNG TY TNHH VIỆT LONG